Aktualności

Betlejemskie światło pokoju już w Polsce
Betlejemskie Światło Pokoju niesione sztafetą przez skautów z Groty Narodzenia Chrystusa w Betlejem dotarło dziś do Polski. Na przejściu granicznym na Łysej Polanie skauci słowaccy uroczyście przekazali światło reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego. Światło będzie wędrować po naszym kraju już po raz piętnasty, tym razem pod hasłem "Jeden Świat - jedno Światło

Unijne środki na remont sanktuarium w Krzeszowie
Ponad 9,5 mln zł unijnej dotacji uzyskała Diecezja Legnicka na remont zabytkowego kompleksu w Krzeszowie (Dolnośląskie), w skład którego wchodzi sanktuarium maryjne z jedną z najstarszych w Polsce ikon Matki Bożej Łaskawej.
Krzeszów, nazywany perłą baroku, leży na terenie Diecezji Legnickiej. Cały kompleks opactwa zajmuje powierzchnię 30 hektarów. Rocznie zabytek ten odwiedza kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów, w dużej części Niemców, dla których ma on takie znaczenie, jak dla Polaków Częstochowa. Tamtejsza ikona Matki Bożej Łaskawej uchodzi wręcz za najstarszą tego typu ikonę w Polsce (datowana jest na połowę XIII wieku).
To wyjątkowy zabytek, którego wnętrze po prostu zachwyca, a teraz UE zapewni pomoc w jego restauracji - powiedział na konferencji biskup legnicki, Stefan Cichy.
Dzięki pieniądzom z funduszy strukturalnych, remontu doczekają się znajdujące się w sanktuarium organy, cenne freski i m.in. siedziba sióstr benedyktynek - zaznaczył ks. Lisowski. Dodał, że, wraz z wkładem finansowym diecezji, łączna suma, za którą zostanie wykonany w latach 2006-2007 remont, to ponad 13 mln zł.

Żydzi przekażą społeczeństu polskiemu dom Jana Pawła II
Amerykańscy żydzi i gmina żydowska w Krakowie przekażą polskiemu społeczeństwu rodzinny dom Jana Pawła II. Poinformował o tym izraelski dziennik „The Jerusalem Post”.
Niewielka kamienica, w której urodził się i spędził dzieciństwo Karol Wojtyła, należała do żydowskiej rodziny Bałamutów. Cała rodzina zginęła w okresie Holokaustu z rąk hitlerowców. Ocalał tylko Chaim Bałamut, który wyemigrował do Izraela. Jego syn, Ron, żyjący obecnie w Stanach Zjednoczonych, jest prawnym spadkobiercą rodzinnej kamienicy. Obecnie znajduje się w niej muzeum pamięci rodziny Wojtyłów i Jana Pawła II.
Kamienicę w Wadowicach zakupi gmina żydowska w Krakowie, a następnie podaruje ją społeczeństwu polskiemu, w znak wdzięczności i uznania za postawę Jana Pawła II wobec Żydów i wkład papieża w zbliżenie między katolikami i narodem żydowskim.

Port Lotniczy we Wrocławiu ma patrona ...
6 grudnia br. na wrocławskim lotnisku odbyła się uroczystość nadania imienia portowi. Wraz z ogłoszeniem imienia, oddano do użytku nowo wybudowaną część terminala.
Patronem lotniska został Mikołaj Kopernik. Podjęto liczne dyskusje i konsultacje, jednak nikt nie miał wątpliwości, że światowej sławy astronom będzie dumą wrocławskiego portu. Tym bardziej, że jego losy splecione są ze stolicą Dolnego Śląska. W roku 1503 Mikołaj Kopernik objął kanonikat – scholastykę kościoła pod wezwaniem Św. Krzyża we Wrocławiu i należał do zgromadzenia kanoników przy tym kościele do roku 1538.

Benedykt XVI do biskupów polskich: parafia i świeccy w centrum uwagi Kościoła
Rola i zadania katolików świeckich w Kościele, zwłaszcza na szczeblu parafii oraz w ruchach, środowiskach apostolskich i w wolontariacie – to główne zadania, jakie Benedykt XVI powierzył biskupom polskim, składającym w Watykanie wizytę „ad limina Apostolorum”. Trzecią i ostatnią ich grupę Ojciec Święty przyjął 17 grudnia na audiencji w Pałacu Apostolskim. Grupie tej przewodniczył prymas Polski kard. Józef Glemp, a w jej skład wchodzili hierarchowie ze środkowej i północno-wschodniej części kraju

Polak został Teologiem Domu Papieskiego...
54-letni ojciec Wojciech Giertych,dominikanin, urodzony w Londynie, mianowany dziś został Teologiem Domu Papieskiego. O. Giertych jest obecnie wykładowcą teologii moralnej na rzymskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu "Angelicum". O. Giertych mówi biegle sześcioma językami: rosyjskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i włoskim. Polski dominikanin zastępuje na tym urzędzie szwajcarskiego dominikanina Georgesa Cottiera, który w październiku dwa lata temu został kardynałem.

Odsłonięcie pomnika kard. Kominka
W sobotę 3 grudnia 2005 r. o godz. 13.00 na Bulwarze kard. Wyszyńskiego we Wrocławiu odbyła się uroczysto¶ć odsłonięcia pomnika kardynała Bolesława Kominka, arcybiskupa metropolity wrocławskiego, inicjatora i współautora słynnego Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckiech ''Przebaczamy i prosimy o przebaczenie''...   >>>


List Pasterski do wiernych Archiecezji Wrocławskiej
Oczekiwanie jest działaniem - taki tytuł nosi List Pasterski skierowany do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej przez ks. Metropolitę abp. Mariana Gołębieskiego. Przypomina o sensie Adwentu - radosnego oczekiwania i przygotowania na "Przyj¶cie Pana"... W naszym serwisie publikujemy pełny tekst Listu, który został odczytany w ubiegł± niedzielę.   >>>


Wigilijne dzieło pomocy dzieciom
Już po raz 11 w okresie Adwentu Caritas w Polsce organizuje Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Jest to ogólnopolska kwesta maj±ca na celu pozyskać fundusze na pomoc dzieciom ubogim, odrzuconym i samotnym. W roku 2005 w czasie ogólnopolskiej kampanii zostanie poruszony problem dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, dla których zostanie przeznaczony dochód z tegorocznej akcji.   >>>

Projekt i wykonanie strony: Adam Kiwała ks. Paweł Cembrowicz