Dokumenty liturgiczne


Ecclesia de Eucaristia
  Ostatnia encyklika Sługi Bożego papieża Jana Pawła II poświęcona Eucharystii w życiu Kościoła.
Kościół żyje dzięki Eucharystii [Ecclesia de Eucharistia vivit]. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła»

Dyrektorium o Mszach z udziałem dzieci
  Dokument Kongregacji Kultu Bożego ogłoszony 1 listopada 1973 roku
Kościół ma obowiązek otaczać szczególną opieką dzieci ochrzczone, które mają być wprowadzone w pełnię inicjacji chrześcijańskiej przez sakramenty Eucharystii i Bierzmowania oraz te, które niedawno przystąpiły do pierwszej Komunii świętej...»

O hostiach bezglutenowych i używaniu moszczu
  Normy odnosnie materii używanej do sprawowania Eucharystii ogłoszone przez Kongegację Nauki Wiary 22 czerwca 1994 roku
W ostatnich latach Kongregacja Nauki Wiary uważnie śledziła rozwój zagadnienia związanego z użyciem chleba z niewielką zawartością glutenu i moszczu jako materii eucharystycznej...»

Eucharystia źródłem i szczytem życia i misji Kościoła
  Instrumentum laboris XI Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów z 2005 roku
Kościół żyje Eucharystią od samych swych początków. W niej odkrywa swą rację bytu, niewyczerpane źródło swej świętości, moc jedności i więź komunii, zaczyn ewangelicznego dynamizmu, zasadę swej ewangelizacyjnej działalności, źródło miłości i zachętę do ludzkiego rozwoju, zapowiedź swej chwały na wiecznej uczcie Godów Baranka ...»

Projekt i wykonanie strony: Adam Kiwała ks. Paweł Cembrowicz